Hanesion difyr(gobeithio) o fy amser yn Iwerddon

15.1.07

Penwythnos Cork

Fues draw i Cork am wicend, gan bo fi i ffwrdd o gwaith am chydig ddyddiau a meddwl swn i yn trio rwla gwahanol i Galway i fynd allan. Cychwynais amser cinio dydd Gwenar trwy drefi bychain sir Galway gan gynnwys tref Gort sydd yn rhyfeddol o le oherwydd tref fach ydi hi ond mae na tua 800(ella mwy) o Brasiliaid yn byw yno a mae rhanfwyaf ohonynyt yn gweithio mewn ffatri cyfagos. Mae'n rhyfadd gweld gymaint ohonyn nhw mewn un lle. Mae hyd yn oed un neu ddau siop Brasiliaidd yno hefyd.

Mi gymerodd y siwrna tua pedair awr a hanner ond efo llyfr i ddarllen a CD's i wrando doedd o ddim rhy ddrwg, dim byd oi gymharu a'r Trawscrwban efo stincar o hangofyr. Fuodd y bws trwy maes awyr Shannon hefyd am rhyw rheswm!!.

Rol cyrraedd yr hostel, es lawr i weld be oedd gan y lle i gynnig. Nifer o dafarndai da yno, mewn un gyda canu traddodiadol nes i gyfarfod a grwp o 9 au pair o'r Almaen a Awstria, doeddan nhw ddim i weld y gora o ffrindiau chwaith yr au pairs Almaeneg isio mynd ona i rwla arall a'r au pairs o Awstria isio aros. Chydig mwy o dafarndai a wedyn clwb, oedd yn lle yn orlawn.

Bach o gerddad rownd dydd Sadwrn, draw i'r bwcis(Fuodd bron mi guro pres mawr ar accumulator 20 ewro, Chelsea, Man U, Sunderland wedi curo yn hawdd ond bwcin Gretna yn chwalu pethau gan gael gem gyfartal). Ges i fwyd neis iawn yn pnawn Beef efo'r trimmings i gyd, ond aeth larwm tan y lle i ffwrdd a ambiwlans i nol rhyw ddyn oedd wedi daro yn wael, cradur.

Allan nos Sadwrn wedyn a mewn tafarn hen ffasiwn traddodiadol o'r enw Sine nes i gyfarfod a genod o Galway fues yn gweld ty nhw rhyw 4 mis yn ol, rom bach o sioc a deud y lleiaf, roedd un o ohonynyt o Cork felly dyma ddilyn nhw am noson. Es draw i'r Crane Bar, An Brog a Hib bar(Mae fama yn enwog nol un o'r genod cos os dydi'r boi hen ddim yn licio dy olwg di gei di ddim yfad yno, ma ateb ffon symudol yn drosedd difrifol ac un tro(yn ol y son) mi gafodd boi oedd efo annwyd hel ona oherwydd ei fod yn yfad wisgi poeth yn rhy araf).

Deffro bora Sul, a nol am Galway swn i yn cynghori ymweliad i Cork i unrhywun a peryg fydd rhaid mynd yno eto.

6.1.07

Blwyddyn Newydd dda(Hwyr)

Su mai, meddwl swn i yn sgwennu rhyw bwt bach gan bo fi yma rwan. On i wedi meddwl peidio cario mlaen efo blog ond o siarad a pobol dros dolig a cael sioc faint oedd yn ei ddarllen mae'n siwr nai gario ymlaen. Helo i pawb sydd yn darllan(Ma rhaid bo chi yn bord!). Helo i gymeriad meddw o Ceidio sydd yn deud fod y blog yn "boring" fud!!!

Braf bod nol adra am Dolig, gweld pawb eto a ballu, neb wedi newid dim braf cael deud. Wrth fynd nol am Werddon, mi gefais i a fy mrawd stop gan y glas oedd yn neud rhyw 'random check' yng Nghaergybi(O bosib ar ol y sioe Macintyre yna efo pa mor hawdd oedd hi i derrorists fynd drwadd). Beth bynnag "Where are you travelling to?" medda rhyw Gymro yn ei Saesneg gora, "Airlynd" medda fi. Edrychodd arna fi fatha bo fi yn cymryd y piss, isio gwybod i lle yn union oedd y coppar, wps!!.(Dwi gwbod fod Brunstrom yn foi am y blogs, ella fedrith o ddatrys pam bod hi yn cymryd 5 boi i arestio rhywun sydd yn piso congol stryd, ond neith ddim un ohonyn nhw allan o'r panda os bydd gang o bobol yn cicio rhywun ar lawr yn ganol Caernarfon?)

Wedyn y siwrna cwch lle oedd na lot fawr iawn o bobol yn sal oherwydd y tywydd stormus. Rhyw Geordie meddw ar bws o'r fferi i ganol Dulyn yn bygwth rhyw hen ddynas diniwed fysa fo yn gallu trefnu 'hit' arni mewn dau funud!!!. Galway yn hollol llawn dros flwyddyn newydd, awyrgylch gwych a dipyn o hwyl.

Nol yn gwaith wythnos diweddaf hollol bananas o brysur, pawb isio bwcio yswiriant i drafeilio ar ei gwyliau. Diwrnodiau yn fflio mynd. Gwerthais 17 ar dydd Iau, a rhai i bobol o Gymru fud.

9.12.06

Ar y ffons

Su mai, wedi dechrau job newydd ers wythnos bellach, dan dolig am dair wythnos dwi mewn hyforddiant ar werthu yswiriant trafeilio, i 4 cwmni gwahanol adnabyddus o fewn un grwp. Mae o yn fwy diddorol nag yr oeddwn yn feddwl y fysa fo, oherwydd gwahanol risgs sydd mewn gwahanol wledydd a'r polisiau gwahanol sydd ar gael fel yswirio clybiau golff a chwaraeon gaeaf neu briodasau. Mae na hefyd bedwar lefel o gomisiwn ar gyfer y gwahanol gwmniau. Felly er fod y cyflog dechreuol yn reit sylfaenol mae modd cael comisiwn bach da ar ddiwedd y mis yn dibynnu ar faint o polisiau dwi yn ei werthu.

Mae hi yn teimlo fel Dolig yma rwan, band pres yn chwarae a'r ddinas yn llawn o bobol yn gwario fel ffyliaid. Gin i ffansi sbydu bach o pres ar ol cael cyflog hefyd.Newydd fod yn Paddy Power(Sydd yn orlawn bob diwrnod) yn hel fy enillion ar ol i Wrecsam guro Scunthorpe dydd Sadwrn diweddaf. Collais allan ar accumulator saith tim o drwch blewyn , ond pan welais Wrecsam yn 13-2 dydd Sadwrn diweddaf, fe rhoddais ychydig ewro arnynt oherwydd ei 'Cup Pedigree' anhygoel. Deud gwir well mi checkio BBC Sport sgin i ddim syniad pwy mae nhw chwarae yn rownd 3!!

29.11.06

Ta Ta Tachwedd

Meddwl swn i rhoi rhyw chydig o niws ar fama, fawr o ddim byd di digwydd yn y pythefnos diweddaf. Wedi bod rhwng dwy swydd, felly fawr i adrodd. Dechrau diflasu ar sbio ripits o Eastenders(Dwim hyd yn oed yn licio Eastenders ond fawr o ddewis efo dim ond RTE1 a RTE2 ar y bocs). Hefyd mae wedi bod yn bwrw bob un diwrnod yn Tachwedd, a weithiau prin fyddai gweld golau dydd. Diolch i Dduw fod Mam di gyrru Llanw Llyn i fi gael dal fyny efo digwyddiadau Pen Llyn. Rhaid mi ddeud teimlo chydig o hiraeth wrth ddarllen drwyddo. hyd yn oed wedi meddwl crafu fy mhen efo croesair Alun Llen Llyn.

Ges i ddipyn o sesh nos Sadwrn diweddaf, dechrau yn sbio gem Lerpwl a Man City yna gem rygbi Cymru a Seland Newydd(Syniad cracpot pwy oedd gwrthod iddyn nhw neud yr haka, fel bod isio rheswm arnyn nhw rhoi cweir i Gymru). Tim di newid dipyn ers dyddiau Mehertens a Lomu!!. Yfad tan 6 bora Sul fu'r hanes a cryn salwch dydd Sul.

Ma nhw wedi rhoi goleuadau dolig a ballu fyny yn Galway ma a rhaid dweud fod nhw yn edrych yn dda. Decharu gwaith newydd dydd Llun nesaf, gorfod arfer deffro yn fuan eto fydd rhaid!!

O.N Rhyfadd be sydd ar yr hen internet ma fud - Llanast bois Pen Llyn yn Steddfod Abertawe(Methu rhoi linc, gerwch i youtube a rhoi Cymraeg i fewn ar search)

16.11.06

Diweddariad Bach

Meddwl swni rhoi rhyw updet bach o bethau ar hyn o bryd. Dwi di gadael byd gwallgof y gwerthu drws i ddrws. Rhaid mi ddeud profiad bythgofiadwy o fyd hollol wahanol, ond dim yn fyd swni yn gallu setlo ynddo fo. Y brif problem oedd yr oriau tua 60 awr yr wythnos o 11 yn bora tan 11 yn nos, doedd y gwerthu ei hun ddim tan rhwng yr oriau 3 a 9 pan oedd pawb yn debygol o fod adra. Ges i brofiad swreal o feddwl be ma boi o Ben Llyn yn ei wneud yn trio gwerthu cwmni ffon yn ganol Iwerddon i foi o'r Aifft!!. Bob diwrnod y targed byddai gael 5 gwerthiant, ar gyfartaledd roeddwn yn cnocio ar 75-80 o ddrysau, tua hanner ddim adra, tua 30 yn gwrthod yn syth, 6-7 yn meddwl amedano ond yn penderfynu peidio ac ambell un(un neu ddau) yn penderfynu arwyddo i fyny. Wrth gwrs roedd rhai eraill oedd wedi bod yno am fisoedd yn cael ychydig mwy o lwyddinat ond roedda nhw yn siarad mor gyflym ac yn nodio(os dachi cael 6 nod yn ol mae o fod yn garantid gwerthiant) fel bod bobol bron wedi ei hypnoteiddio i arwyddo beth bynnag oedd o ei blaenau. Profiad gwerthfawr a storis di-ri ond ddim yn yrfa dwi isio setlo i fewn iddo.

Ma chwilio am swydd canol Tachwedd reit anodd, ond ella gynnai cwpwl o bethau ar y gweill gawn ni weld.

2.11.06

Tric or Trit

No lew, wythnos brysur arall, dwi wedi rhoi gorau i'r job bar a wedi dechrau gwaith marchnata hunan gyflogedig. Dwi am rhoi go iddi am rhyw fis ddau, mae'r oriau yn reit hir 11 yn bora tan 10:30-11 yn nos, ond mae;n gyfle da i drafeilio y wlad. Ar fy niwrnod cyntaf mi fues yn Atholne yn ganol Iwerddon yn ar 'observation' sef cnocio drysau efo rhywun oedd mond wedi gwneud y swydd ers 2 fis ond yn barod yn arweinydd sydd yn golygu bod hi yn gwneud arian ei hun a fod y cwmni yn rhoi 50% allan oi boced ei hunain ar be bynnag oedd pwy bynnag oedd hi yn hyforddi yn ei wneud, a gan bod hi yn Halloween(Sydd yn ddathliad mor fawr yn Werddon na ydi o yn America ges i ambell i fferis). Mae'r boss ar hyn o bryd wedi bod yn y swydd am flwyddyn, arfer bod yn fechanic a mae o di safio digon yn barod i agor swyddfa ei hun a hyforddi pobol eraill yn y maes.

Dwi gwbod fod y set-up yn swnio braidd yn dodji efo oriau hir a dim llawer o arain ar y dechrau, ond mi fyddai yn gwybod digon buan os fedrai wneud neu peidio. Ddoe oedd diwrnod cyntaf a mi ges i 'sale' er nad oedd disgwyl i mi gael ar fy niwrnod cyntaf. Os dim arall fydd o yn brofiad.

Dwim yn meddwl fedrai ychwanegu at y blog mor amal chwaith gawn ni weld.

29.10.06

Penwythnos gnau

Yr hen awr ma di pwitcho pethau fyny do!!!!. Mae hon di bod ynbenwythnos hollol wallgof hyd yma, i ddechrau mai yn ddiawledig o brysur yma, mae hi yn Wyl y banc yn Iwerddon a mae na lawer di dod yma i fwynhau, hefyd roedd na 34,000 yn edrych ar gem Iwerddon a Awstralia yn y gem GAA yn erbyn Aussie Rules. Gan fy mod yn gweithio nos Iau, Sadwrn, Sul a nos Lun, es i allan nos Wenar. Fedrai ddim cael noson dawel ddim mwy, gafon ni 140 ewro gwerth o 'take-out' o'r dafarn a nol i ty hogan o gwaith am barti, sgin i ddal ddim syniad lle oedd y lle, unig beth dwi cofio ydi mwydro efo hogan scowsar a boi du a boi Jyrman ma yn dod lawr grisiau i ddeud wrth pawb fod ddistaw. Yna fues dan 6, codi pnawn Sadwrn efo hangofyr gwaethaf diw di cael ers tro a finna gorfod gweithio mewn chydig oriau.

Es i'r gwaith am naw a mi oedd hi yn hollol boncyrs o llawn yn syth ar ol gem orffen tan hanner awr wedi 2. Deud gwir roedd hi yn beryglus o llawn, mi roedd gwydrau yn chwalu ymhob cornel mi ddisgynodd ddau foi ar ben un bwrdd gan chwalu gwydrau i bob man gan cynnwys yn ddyfn i fewn i fy llaw. Yna fuodd pawb yn glanhau fyny tan chwech yn bora, dim ond Red Bull oedd yn gadw i fynd tan gysgu/llewygu ar y llawr. I rhoi chydig o syniad faint mor llawn oedd hi, mi aethon ni drwy 25 potal 2 litr o Vodka a rhedeg allan o boteli Bulmers a roedd 700 ar ddechrau noson. Mi wnaeth y lle rhwng 20,000 a 25,000 ewro neithiwr ond tasa na ddeg ychwanegol arall yn gweithio mi fuasai dal ddim digon. Heb weld noson tebyg a gobeithio nai ddim eto chwaith.

Dwi off i prynnu papur i checkio sgors pel-droed ddoe, well bod Wrecsam heb golli eto!!